Dự toán chi phí

 • 01 Chọn xe
 • 02 Nơi đăng ký trước bạ
 • Hoàn tất
Nơi đăng ký trước bạ
HILUX 2.4L 4X2 AT
HILUX 2.4L 4X2 AT

Khu vực I:

Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II:

Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

Khu vực III:

Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.

Thông tin
 • Phiên bản xe
  HILUX 2.4L 4X2 AT 852,000,000 VND
 • Nơi đăng ký trước bạ
  N/A
 • Màu xe
  N/A
852,000,000 VND